Na krídlach anjelov

Podporujeme benefičné kultúrne podujatie s názvom „Na krídlach anjelov“, ktoré pravidelne, spolu so svojimi sprievodcami, navštevujú stovky hendikepovaných detí.

ISDD