Lightning Beetle

So spoločnosťou Lightning Beetle dlhodobo spolupracujeme v oblasti komplexnej tvorby UX. Pri nových riešeniach, ale aj pri optimalizácii existujúcich dizajnov sa spoločnosť Lightning Beetle stala nenahraditeľným partnerom v oblasti UI dizajnu, front-end development a používateľského testovania.

ISDD