KPMG

So spoločnosťou KPMG Slovensko dlhodobo spolupracujeme v oblasti projektového manažmentu, riešenia biznis procesov, analýz, architektúry a posudzovania projektov pre komerčné subjekty a verejnú správu.

ISDD