Dataconcept

Spolupráca s Data Concept nám prináša unikátne možnosti v oblasti analýzy marketingových dát. Pomocou automatizovaných nástrojov a analýzy návštev webových alebo e-commerce stránok umožňujeme efektívnu digitálnu marketingovú komunikáciu.

ISDD