Domov

Consulting
Consulting je dôležitou časťou implementácie našich služieb v podobe informačných systémov, projektového manažmentu a poradenstva technológií.
Vývoj
Snažíme sa produkovať kód najvyššej kvality, ktorý spĺňa najprísnejšie štandardy pre vývoj aplikácií.
Podpora & TAS
Poskytujeme technickú podporu, tréning, helpline a údržbu. Služba technickej asistencie (TAS) je prístupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.
ASP
Zjednoťte si Vaše IT potreby s aplikačným hostingom. Naši experti sa starajú o Vašu aplikáciu, vykonávajú end-to-end monitorovanie, load balancing a zálohovanie.

Bezpečnosť [September 2015] Za účelom ochrany všetkých informačných aktív sme recertifikovali systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2014.

Kvapka nádeje [Jún 2013] Finančne sme podporili podujatie „O kvapku lepšia hotelová akadémia“.

EBEC [Marec 2013] Stali sme sa partnerom súťaže European Best Engineering Competition v kategóriách Team Design a Case Study. Viac na ebec.sk.

Tibco [Máj 2011] Pre našich zákazníkov sme organizovali Tibco Traninig Academy v oblastiach Business Works, iProcess, Business Events a Active Fulfillment Framework.

Logá partnerov